Stropnice z předpjatého betonu
Více volnosti pro Vaše nápady

Dennert Spannbetondeckenelemente auf dem Decken Lagerplatz im Werk
 
 
 

Se stropnicemi z předpjatého betonu využíváte maximální plánovací volnost. Jednotlivé stropní desky jsou ve výrobě připraveny přesně podle plánu. To umožňuje realizovat při vlastní stavbě celou řadu různých řešení a iI neobvyklých architektonických kreací.

Přednosti

Překlenutí velkých rozpětí

Předpjaté betonové stropnice jsou široké 1,20m a jsou již z výroby opatřeny hladkým podhledem, jsou vyráběny na speciálních dlouhých výrobních stolech. Před zalitím stropnicových forem betonem, jsou ve formě strojově napnuty a hydraulicky předpjaty potřebné výztuže. Po zatvrdnutí betonu jsou prefabrikované dílce vyříznuty v délce, přesně podle Vašich v požadavků.

Stropnice z předpjatého betonu se používá všude tam, kde je potřeba překlenout velká rozpětí. Našimi stropnicemi lze překlenout až 13m rozpětí, samozřejmě s úpravou zajišťující potřebnou zátěž. Průběžná kontrola kvality výroby, prováděná certifikovaným institutem v našich, na počasí nezávislých výrobních halách, zajišťuje stálou vysokou kvalitu našich stropnic.

Rychle montované, okamžitě schopné zatížení.

Rychlejší montáž už není možná: Stropnice z předpjatého betonu je možné polkládat bez montážních podpěr. Okamžitě po vylití spár betonovou zálivkou je už vše hotovo a připraveno pro další úpravy, resp. stavební kroky. Tyto vlastnosti Vám značně ušetří drahocenný čas.

Ideální řešení, především pro průmyslové stavby.     

Naše stropnice z předpjatého betonu splňují speciální požadavky průmyslového stavitelství. Stropnice mohou překlenout až 13-ti metrové rozpětí. Výstavba průmyslových hal je tak záležitostí několika hodin.

Zvláštní servis na staveništi

Stropní podhledy jsou připraveny pro malbu
MS-stropnice není třeba omítat. Po zamazání spár je možné hladkou plochu podhledů opatřit buď tapetou nebo nanést vrstvu malby.

Zvláštní servis na stavbě

Přesnost dodávek je pro Dennert samozřejmostí. Časově koordinovaný nástup stavebního jeřábu a montážního týmu zaručují stavebníkovi plynulou montáž. Speciálně vyškolený mistr pokládky dohlíží na celý průběh montáže stropnic a pomáhá umístit stropní panely přesně tam, kam patří.
Pomocí speciálního nářadí je upraven stropní podhled tak, že je připravený pro tapetování. Již před vlastní stavbou je našimi specialisty prováděna obhlídka staveniště, při které jsou řešeny i příjezdové, odstavné a parkovací plochy pro maximální plynulost všech stavebních prací a techniky.

Fakta 

  • Překlenutí velkých rozpětí
  • Ideální pro průmyslovou výstavbu
  • Rychlá a plynulá montáž
  • Okamžitá možnost zatížení
 
 
 

OBRAZOVÁ GALERIE 

Dennert Spannbetondeckenelemente auf dem Decken Lagerplatz im Werk
 
 
 
 
 
Die Dennert DX-Fertigdecke ist die Nummer 1. Innovation des Jahres

Kontakt 

Zavolejte nám:

Tel.: +420 318 694 766 Jsme tu pro Vás

serviceanti-spamdennert.de
Přehled kontaktů

 
 
 

Váš odborný poradce pro stavbu 

Pošlete nám svůj dotaz. My vás naučí, aby právo konzultant

infoanti-spamdennert.cz

 
 
 

Zaslání informačních materiálů 

Žádost o naši bezplatnou informační balíček

individuální žádost

 
 
 

Dennert a jeho
staveništní servis

více výhod