DX-Therm
Vytápění l chlazení l úspora

Inteligentní strop

 
 
 

Efektivní vytápění a chlazení v jednom

Nové stropnice DX-Therm využívají principu výměny záření, a tím klimatizují obytné prostory nejen úsporně, ale přispívají i k pohodě a dobrému pocitu bydlení. Oproti běžnému vytápění lze uspořit až 30% energie.

Stropní vytápění od Dennerta je téměř bez proudění. Prostor je vytápěn či chlazen velmi rovnoměrně, bez zbytečného víření  prachu, což má nesporné výhody hlavně pro alergiky.

Výhody

Vytápění pomocí tepelného záření

Tepelné záření umožňuje velmi rovnoměrnou celoplošnou temperaci prostoru v krátém čase. Strop je pro vytápění a chlazení velmi vhodnou plochou, neboť zde neexistují žádné rušivé předměty, které by omezovaly rovnoměrnost záření. Tak je možné docílit velmi příjemného prostředí již při nízkých prostorových teplotách. Právě toto vlastnost přispívá k výrazné úspoře energie: Snížení teploty prostoru o 1°C, znamená úsporu energie až o 6%!

Vytápění a chlazení v jednom systému  

Masivní DX-Therm-stropnice využívá pro topný a chladící systém celkovou spodní plochu stropu. Účinné a efektivní systémy vytopí či ochladí každý kout v prostoru místnosti.

Silově spojené stropnice

Dennert-spojovací systém napíná vzájemně stropní desky a ovlivňuje trvalé napnutí stropu. Ve velmi krátkém čase je smontován maximálně stabilní a silově spojený strop. Síly pnutí jsou tak přenášeny z jedné desky na druhou.

Úspora energie a stavebních nákladů

Užitím DX-Therm-stropnic šetříte ve třech bodech zároveň:
1.    Při hrubé stavbě a dodělávkách – díky již zabudovanému topnému/chladícímu systému v prefabrikátu stropnice
2.    Během vlastního vytápění – díky aplikaci moderních nízkoteplotních plošných topných systémů na DX-Therm
3.    Promyšlená kombibace spojení topného a chladícího systému v jednom – není třeba doplňkového drahého klimatizačního zařízení

Přesnost výroby

DX-Therm stropní desky lze použít pro realizaci téměř každé architektonické představy. Do stropnic lze vytvořit libovolné otvory a i spojení s nejrůznějšími formami schodišť je bezproblémové.

Maximální volnost plánu

Stropní systém DX-Therm umožňuje realizaci zcela individuálních konceptů bydlení. Všechny potřebné otvory různých rozměrů jsou ve stropních deskách připraveny již ve výrobě, přesně podle plánu zákazníka.

Výborné hodnoty hlukové izolace

DX-Therm stropní desky od Dennerta přesvědčí i vynikajícími vlastnosti v oblasti ochrany proti hluku, jak kročejového, tak prostorového. Zkušební institut IBMB v Braunschweigu naměřil u DX-Therm stropních desek hodnoty o 10% nižších, než u jiných běžných srovnatelných stropnic.

Hospodárnější než stavební beton

DX-Therm je hospodárnější a cenově výhodnější, než konvenční strop bedněný a litý přímo na staveništi. Průmyslově vyrobený prefabrikát umožňuje maximální standard při současném maximálním zjednodušení pracovních procesů na vlastním staveništi. Ve většině projektů je strop namontován během několika málo hodin.

Rychlejší a precizní vestavba

Montáže stropů, které provádí naše specializované týmy montážníků a jěřábníků potřebují pro běžný dům zhruba 2 hodiny pro patro. Po položení je možno strop okamžitě zatížit a další práce na hrubé stavbě mohou plynule pokračovat, bez zbytečných průtahů či prostojů.

Kvalita vestavěná již ve výrobě

Prvotřídní vedení pro vytápění a chlazení jsou do stropnice DX-Therm integrovány jako samostané okruhy již při vlastní výrobě. Na stavbě, po pokládce je třeba jen náš systém napojit na rozdělovník a energetický zdroj.

Vysoká stabilita bodového zatížení

V případě potřeby zvláštních statických požadavků je možné bodové zpevnění vyztužení DX-Therm desky v určených oblastech. Také překlady je možné do našich stropních desek jednoduše, integrovat, dle požadavků stavebníka a potřeb stavby. Odpadá tak náročné bednění a stěrkování stropních podhledů.

Tapetování či malba je možná hned po vystěrkování

Hladký stropní podhled je po vymazání spojných mezer mezi jednotlivými deskami naší speciální hmotou SIL-DX připravený k tapetování. Okamžitě použitelná SIL-DX-stěrkovací  hmota je určena pro zamazání mezer mezi DX-stropnicemi ve vnitřních prostorech. Za pomoci DX-skelné malířské tkaniny je možná aplikace pouze jedné nátěrové vrstvy. Ve spojení s DX- stropními zámky jsou zajištěny bezpečné silové stropní spoje. Po úplném zaschnutí lze SIL-DX nátěr podle potřeby upravit, např. obrousit.  

Jak funguje chlazení

Teplo je absorbováno stropní plochou, chlazení následuje výměnou záření. Tím je dosažena optimální teplota prostor, bez nutnosti použití energeticky náročných chladicích systémů. Pomocí chladícího systému DX-Therm stropnice lze docílit pokles teploty až o 5°C.

 

DX-prefabrikovaný strop

DX-Therm

Die Dennert DX-Therm Fertigdecke

DX-Air

 
 
 

Fakta 

  • Vytápění a chlazení v jednom systému
  • Vytápění na principu tepelného záření
  • Úspora nákladů na energie
  • Úspora stavebních nákladů
  • Vynikající protihlukové vlastnosti
  • Hospodárnější než klasický bedněný strop
  • Rychlá a precizní vestavba
 
 
 

Srovnání s jinými systémy vytápění 

Náběh systémů v DX-Therm stropnici je výrazně rychlejší

 
 
 

OBRAZOVÁ GALERIE 

 
 
 
 
 
Die Dennert DX-Fertigdecke ist die Nummer 1. Innovation des Jahres

Kontakt 

Zavolejte nám:

Tel.: +420 318 694 766 Jsme tu pro Vás

serviceanti-spamdennert.de
Přehled kontaktů

 
 
 

Váš odborný poradce pro stavbu 

Pošlete nám svůj dotaz. My vás naučí, aby právo konzultant

infoanti-spamdennert.cz

 
 
 

Zaslání informačních materiálů 

Žádost o naši bezplatnou informační balíček

individuální žádost

 
 
 

Dennert a jeho
staveništní servis

více výhod