DX - prefabrikovaný strop
Už nikdy betonování

Montáž během několika málo hodin

 
 
 

Dennert DX-prefabrikovaný strop je strop pro podlaží extra třídy. Je vyráběn za stálé jakostní kontroly a splňuje všechny požadavky na perfektní a moderní stropní systém. Dennert DX-prefabrikovaný strop pro Váš projekt bude vyroben přesně podle požadavků Vašeho plánu. Firma Dennert realizuje s pomocí CAD-systémů nejen neobvyklé půdorysy, ale i nejrůznější stropní otvory kruhové, obdelníkové či mnohoúhelníkové.

Přednosti

Jedinečný zámkový systém

Dennert - zámkový systém spíná vzájemně jednotlivé stropní desky a strop dodatečně trvale ztužuje.Tím je ve velmi krátké době dosaženo znamenitého stabilního ztužení stropu. Vyskytující se smykové síly jsou tak přenášeny z desky na desku.  

Připraveno pro elektrickou instalaci

V Dennert-DX-stropních deskách jsou již z výroby integrovány duté prostory, resp. kanály,  které mohou být využity pro protažení dutého vedení pro elektroinstalaci a prázdných elektrodóz., např. pro  vestavěné stropní osvětlení.

Přesnost výroby

S DX-prefabrikovaným stropem je možné realizovat téměř každou  architektonickou  představu. Do stropnic lze vytvořit libovolné otvory a i spojení s nejrůznějšími formami schodišť je bezproblémové

Maximální svoboda plánování

Stropní systém Dennert-DX umožňuje realizaci zcela individuálních projektů. Všechny potřebné otvory různých rozměrů jsou ve stropních deskách připraveny již ve výrobě, přesně podle plánu zákazníka.

Výborné hodnoty protihlukové izolace

DX-prefabriokované stropní desky od Dennerta přesvědčí vynikajícími vlastnosti v oblasti ochrany proti hluku, jak kročejového, tak prostorového. Odborníci ze zkušebního institutu IBMB v Braunschweigu naměřil hodnoty zhruba o 10% nižší, než u jiných běžných stropnic.

Hospodárnější než stavební beton

DX-strop je hospodárnější a cenově výhodnější, než konvenční strop bedněný a litý přímo na staveništi. DX-Dennert průmyslově vyrobený prefabrikát umožňuje špičkový jakostní standard při současném maximálním zjednodušení pracovních procesů na vlastním staveništi. U většiny projektů je strop vestavěn během několika málo hodin.

Rychlejší a přesnější montáž

Vestavba stropů, kterou provádí naše specializované týmy, trvá pro běžný dům zhruba 2 hodiny pro patro. Po položení je možno strop okamžitě zatížit a další práce na hrubé stavbě mohou plynule pokračovat, bez zbytečných průtahů či prostojů.

Samonosný balkón

Firma Dennert nabízí ve své specializaci i samonosný balkón, který je napojen na stropní systém. DX-montážní systém pro balkón zajišťuje rychlé a bezpečné napojení balkónové desky ke stropní ploše. Pro montáž balkónu jsou již z výroby zabudované ISO-Schoeck-koš, který efektivně zamezuje vytvoření tepelnbých mostů mezi balkónem a stropem.

Vysoká stabilita bodového zatížení

V případě potřeby zvláštních statických požadavků je možné dodat bodové zpevnění vyztužení DX-stropní desky v určených oblastech. Také překlady je možné do našich stropních desek jednoduše, dle požadavků stavebníka, integrovat. Odpadá tak náročné bednění a stěrkování stropních podhledů.

DX-strop je po vystěrkování připravený k tapetování či malbě

Po vymazání spojných mezer mezi jednotlivými deskami Dennert- speciální hmotou SIL-DX je hladký podhled stropu připravený k tapetování. Okamžitě použitelná SIL-DX-stěrkovací  hmota je určena pro zamazání mezer mezi DX-stropy ve vnitřních prostorech. Za pomoci DX-skelné malířské tkaniny je možná aplikace pouze jedné nátěrové vrstvy. Ve spojení s DX- stropními zámky zajisťuje bezpečné stropní spoje. Po úplném zaschnutí lze SIL-DX nátěr podle potřeby upravit, např. obrousit

Tapetování není třeba

Speciálně vyvinuté DX-malířské vlákno je možné po vystěrkování spojných mezer na plochu jednoduše přilepit k tomuto účelu určeným lepidlem.Poté nanesete na plochu stropu pouze vrchní vrstvu vybraného nátěru - jako alternativu k tapetě.

 

DX-prefabrikovaný strop

Betondecke Fertigteil

DX-Therm

Die Dennert DX-Therm Fertigdecke

DX-Air

 
 
 

Fakta 

  • Úspora stavebních i energetických nákladů
  • Vynikající ochrana proti hluku
  • Hospodárnější než stavební beton
  • Rychlá a přesná vestavba
 
 
 

OBRAZOVÁ GALERIE 

 
 
 
 
 
Die Dennert DX-Fertigdecke ist die Nummer 1. Innovation des Jahres

Kontakt 

Zavolejte nám:

Tel.: +420 318 694 766 Jsme tu pro Vás

serviceanti-spamdennert.de
Přehled kontaktů

 
 
 

Váš odborný poradce pro stavbu 

Pošlete nám svůj dotaz. My vás naučí, aby právo konzultant

infoanti-spamdennert.cz

 
 
 

Zaslání informačních materiálů 

Žádost o naši bezplatnou informační balíček

individuální žádost

 
 
 

Dennert a jeho
staveništní servis

více výhod