DX-Air
Čerstvý vzduch díky kontrolovanému větrání

Inteligentní strop

 
 
 

Šetřit energií a dýchat čerstvý vzduch

Klimatizace prostoru pro zdravé dýchání
Energeticky úsporné domy jsou téměř neprodyšné - to je ideální pro úsporu energie a nákladů na topení. Druhá strana této mince: Neexistuje přirozená výměna vlhkosti a proudění vzduchu mezi venkovním prostředím a vnitřkem domu. Důsledkem toho je kondenzace prostorové vlhkosti a tvorba vodních kapek na chladných plochách, stěnách či zadních stranách nábytku. Následkem nekontrolovatelné kondenzace vnitřní vlhkosti může dojít k tvorbě škodlivé domovní plísně, která je velmi škodlivá nejen lidskému zdraví, ale i pro stavební materiály domu. Řešení tohoto problému nabízí moderní kontrolované větrání.

DX-Air stropní desky jsou již z výroby připraveny pro případné pozdější vestavbu větracího zařízení. V desce zabudovaný systém dutých kanálů je vhodný pro zavedení vedení klimatizačních zařízení, která jsou na trhu běžně k dostání. Vývody pro přívodné a odvodné potrubí jsou v DX-Air též zohledněny a připraveny z výroby.      

Mimochodem: Se stropní deskou DX-Air jste perfektně připraveni i pro budoucnost. Zařízení kontrolovatelného větrání můžete do svého stropu totiž instalovat až později; DX-Air je již dnes připraven pro pozdější vylepšení.

Přednosti

Vnitřní prostředí bez alergenů

DX-Air je vybaven systémem dutých kanálů, do kterých lze velmi snadno instalovat zařízení pro přívod čerstvého a odvod vydýchaného vzduchu. Tak předejdete nadměrné vlhkosti a s tím spojené tvorby plísně, při současné úspoře energeticky náročné klimatizace.

Jednoduchá montáž - i k pozdějšímu datu

DX-Air je promyšlený do nejmenšího detailu. Ve stropní desce jsou integrovány plastové manžety-uzávěry a patentované větrací rohy umožňují velmi jednoduchou pozdější vestavbu větracího vedení a výpustných ventilů.

Minimální energetické ztráty

Důsledné větrání, příjemné obytné prostředí a úsporu energie lze jednoduše spojit: díky moderní technice přívodu a odvodu vzduchu a tepelnému výměníku můžete rekuperovat až 95% tepelné energie, která je obsažena ve vnitřním prostoru.

Silově spojené stropnice

Dennert-spojovací systém napíná vzájemně stropní desky a ovlivňuje trvalé napnutí stropu . Ve velmi krátkém čase je smontován maximálně stabilní a silově spojený strop. Síly pnutí jsou tak přenášeny z jedné desky na druhou.

Přesnost výroby

DX-Air stropní desky lze použít pro realizaci téměř každé architektonické představy. Do stropnic lze vytvořit libovolné otvory a i spojení s nejrůznějšími formami schodišť je bezproblémové.

Maximální volnost plánu

Stropní systém DX-Air umožňuje realizaci zcela individuálních konceptů bydlení. Všechny potřebné otvory různých rozměrů jsou ve stropních deskách připraveny již ve výrobě, přesně podle plánu zákazníka.

Výborné hodnoty hlukové izolace

DX-Air stropní desky od Dennerta přesvědčí i vynikajícími vlastnostmi v oblasti ochrany proti hluku, jak kročejového, tak prostorového. Zkušební institut IBMB v Braunschweigu naměřil u DX-Air stropních desek hodnoty o 10% nižších, než u jiných běžných stropnic.

Hospodárnější než stavební beton

DX-Air je hospodárnější a cenově výhodnější, než konvenční strop bedněný a litý přímo na staveništi. Průmyslově vyrobený prefabrikát umožňuje maximální standard při současném maximálním zjednodušení pracovních procesů na vlastním staveništi. Ve většině projektů je strop namontován během několika málo hodin.,

Rychlejší a precizní vestavba

Montáže stropů, které provádí naše specializované týmy montážníků a jeřábníků potřebují pro běžný dům zhruba 2 hodiny pro patro. Po položení je strop možno okamžitě zatížit a další práce na hrubé stavbě mohou plynule pokračovat, bez zbytečných průtahů či prostojů.

Vysoká stabilita bodového zatížení

V případě potřeby zvláštních statických požadavků je možné bodové zpevnění vyztužení DX-Air desky v určených oblastech. Také překlady je možné do našich stropních desek jednoduše, dle požadavků stavebníka integrovat. Odpadá tak náročné bednění a stěrkování stropních podhledů.

Tapetování či malba je možná hned po vystěrkování

Hladký stropní podhled je po vymazání spojných mezer mezi jednotlivými deskami naší speciální hmotou SIL-DX připravený k tapetování. Okamžitě použitelná SIL-DX-stěrkovací  hmota je určena pro zamazání mezer mezi DX-stropy ve vnitřních prostorech. Za pomoci DX-skelné malířské tkaniny je možná aplikace pouze jedné nátěrové vrstvy. Ve spojení s DX- stropními zámky zajišťuje bezpečné stropní spoje. Po úplném zaschnutí lze SIL-DX nátěr podle potřeby upravit, např. obrousit.

 

DX-prefabrikovaný strop

DX-Therm

Die Dennert DX-Therm Fertigdecke

DX-Air

 
 
 

Fakta 

  • Zabraňuje tvorbě plísní
  • Příjemné prostředí pro bydlení
  • Systém integrovaný přímo do stropnic - úspora ploch
  • DX-Air strop lze doplňovat
  • Promyšlená statika stropní plochy
  • Jednoduchá a rychlá vestavba, resp. montáž
  • Nenarušuje a nemění stávající prostory
  • Žádný prach, alergeny a hlukové zatížení
 
 
 

Řízené a větrání 

 
 
 

OBRAZOVÁ GALERIE 

 
 
 
 
 
Die Dennert DX-Fertigdecke ist die Nummer 1. Innovation des Jahres

Kontakt 

Zavolejte nám:

Tel.: +420 318 694 766 Jsme tu pro Vás

serviceanti-spamdennert.de
Přehled kontaktů

 
 
 

Váš odborný poradce pro stavbu 

Pošlete nám svůj dotaz. My vás naučí, aby právo konzultant

infoanti-spamdennert.cz

 
 
 

Zaslání informačních materiálů 

Žádost o naši bezplatnou informační balíček

individuální žádost

 
 
 

Dennert a jeho
staveništní servis

více výhod