Odborné informace
Tepelné mosty – a co proti nim můžeme udělat

Tepelné mosty jsou ta místa ve slupce budovy, kudy uniká teplo zevnitř prostoru rychleji, než v oblastech dobře izolovaných.
Následky:

 • Ztráty tepla zvyšují náklady na topení
 • Škody na objektu zaviněné vlhkostí, prosakem vody a plísněmi
 • Nezdravé prostředí pro bydlení, domovní plísně a dřevokazné domovní houby

Jak dochází ke vzniku tepelných mostů

Tepelné mosty jsou místně ohraničené plochy, kudy dochází k úniku tepla intenzivněji, než v jiných místech. Je-li venkovní teplota nízká, je povrchová teplota uvnitř, v místě tepelného mostu, nižší, než v okolních oblastech. Tím vzniká nebezpečí poklesu rosného bodu, resp. tvorby vlhkosti, a tím k poškození stavby.

Tepelné mosty:

1. Geometrické tepelné mosty

Vzhledem k formě plochy odvádějící teplotu dochází ke tvorbě tzv. „efektu studených žeber“ (německý odborný žargón – pozn.překladu). Plocha, odkud  je teplo pomocí tepelného mostu odváděno je větší, než plocha teplotu přijímající. Tato forma se vyskytuje např. u vnějších rohů objektu.

2. Konstrukční tepelné mosty

Prostorově omezené rušivé plochy, které jsou podmíněny chybnou stavební konstrukcí. Tento efekt vzniká často u okeních překladů, krabic na rolety, okeních rámů, v místech spojů stropů a stěn.

Jak poznám tepelný most?

Tepelné mosty lze jednoduše vysledovat speciální termografickou kamerou, reps. fotoaparátem. Ten reaguje na rozdílnost teplot jednotlivých ploch či stavebních prvků a dokáže je barevně specifikovat. Teplé oblasti se na fotografii objeví v barvách od růžové, přes červenou, až po žlutou,  studené povrchy jsou zelené nebo modré.

Jak lze zabránit vzniku tepelných mostů?

 • Při aplikaci tepelné izolace je třeba dbát na detaily spojů okenních parapetů, rolet, stříšek nad vchodem, okapů, atd. Často se totiž stávají spojovací a upevňovací elementy, např. šrouby, železa, atd., výchozími body pro tvorbu tepelného mostu.
 • Příliš krátké střešní přesahy vedou, i přes existenci tepelné izolace, ke  koncentraci vlhkosti – a vlhká místa vedou teplo lépe, než suchá. V takových případech se doporučuje prodloužit přesahy střechy na okapové i štítové straně domu ještě před začátkem vlastních zateplovacích prací.
 • Také neizolovaný sokl může vést ke vzniku tepelného mostu. Místo náročného utěsnění soklu a obvodové stěny sklepa, by se měla předtím ověřit možnost zateplení vnější stěny do výšky stropu přízemí. Tato metoda je velmi přínosná a přitom relativně jednoduchá a levná.
 • U provedení vnitřní izolace je třeba dbát na to, aby byla tato izolace dobře chráněna tzv. parotěsnou zábranou od vnitřní vlhkosti (koupelna, kuchyně). Parotěsné zábrany jsou nutné pouze u vnitřní izolace, které jsou aplikovány např. v budovách s památkově chráněnou fasádou.

Jak poznám vlhkost v objektu 

 • Charakteristický zápach,
 • vlhká podlaha ve sklepě,
 • bílo-žluté nebo tmavé skvrny na stěnách,
 • solní sraženiny na povrchu zdí,
 • uvolněné spáry,
 • opadávající omítka a vnitřní nátěr
 
 
 
 
 

Kontakt 

Zavolejte nám:

Tel.: +420 318 694 766 Jsme tu pro Vás

info@dennert.cz
Přehled kontaktů

 
 
 

Váš odborný poradce pro stavbu 

Zašlete nám svůj projekt
My Vám nezávazně zprostředkujeme toho správného odborníka

infoanti-spamdennert.cz

 
 
 

Zaslání informačních materiálů 

Požadavek na zaslání informačních materiálů

Váš individuální dotaz

 
 
 

Dennert
v médiích

Podívejte se